Dieren in de veehouderij kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden. Ziekten die mensen van dieren kunnen krijgen, noemen we zoönosen. Elk land in de Europese Unie moet onderzoeken hoe vaak zulke ziekteverwerkers voorkomen bij mensen en dieren en hoe vaak ze in dierlijke producten zitten.

Ook schapen kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die zoönosen kunnen veroorzaken. STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) is hier een bekend voorbeeld van. We willen goede maatregelen ontwikkelen die besmetting van mensen en dieren tegengaan. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke ziekteverwekkers schapen bij zich dragen en hoe vaak deze voorkomen. Ook willen we onderzoeken of veehouders, hun gezinsleden en medewerkers deze ziekteverwekkers bij zich dragen.

In 2023 wordt onderzoek uitgevoerd op bedrijven met schapen (niet-melkgevend). Meer informatie over dit onderzoek kunt u lezen in deze folder.