Bij bestrijding van A-infectieziekten met landelijke impact voert de LFI regie op de voorbereidingen stuurt de opschaling van de medisch-operationele voorzieningen en processen.