In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve gezondheid’ en ‘Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’, gaat het niet alleen om lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. Het RIVM heeft het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk onderzocht.