Het gaat in dit document (d.d. 13 mei 2020) om drivers en barrières van thuis-isolatie. De volgende onderwerpen worden beschouwd: 1) demografische en 2) psychologische factoren die invloed hebben op de beslissing om mee te (blijven) werken aan thuis-isolatie bij ziekte en 3) enkele communicatie-inzichten om dit te bevorderen.