Achtergronddocument bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn  medische milieukunde: bodem en gezondheid

In dit document wordt voor stoffen de gezondheidskundige risicowaarde bodem beschreven voor de scenario’s wonen met tuin (organisch stofgehalte 2 en 10%) en moestuin (organisch stofgehalte 2 en 10%). Een GGD-medewerker kan in het geval van een bodemverontreiniging voor een van deze scenario’s een eerste toetsing uitvoeren aan de genoemde gezondheidskundige risicowaarden. Deze gezondheidskundige risicowaarden zijn opgenomen in het Toetsingskader van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De gezondheidskundige risicowaarden zijn bepaald met Sanscrit. Als het afleiden van een gezondheidskundige risicowaarde niet mogelijk is, zoals voor de som PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s, is de gezondheidskundige risicowaarde in overleg met de omgevingsdienst of gemeente afgesproken. De gezondheidskundige risicowaarden zijn ook in CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) te bepalen.