Presentatie voor de klankbordgroepbijeenkomst 16 april