Het RIVM heeft van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de opdracht gekregen om samen met stakeholders in gesprek te gaan over donorselectie op basis van het uitvragen van individueel seksueel risicogedrag. Daarvoor is op 9 december een stakeholderbijeenkomst gehouden. Naar aanleiding van de bijeenkomst en nadere informatie uit het Verenigd Koninkrijk en van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ( CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)), heeft het RIVM een beschouwing geschreven.