Bewoners worden steeds meer bij verschillende programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving betrokken. Maar hoe doe je dat, bewonersparticipatie? Welke bewoners ga je betrekken en waar gaan ze over mee praten? Hoe ontsluit je hun kennis? Hoe zorg je dat ‘de boel’ bij elkaar blijft, bewoners niet gefrustreerd voortijdig afhaken maar sommigen ook niet teveel domineren? En vooral hoe zorg je er voor, dat bewoners invloed hebben op het project of programma en dat hierdoor gezondere plannen of een gezondere leefomgeving komen? In deze handreiking worden daarvoor handvatten gegeven. Aangegeven wordt wat er voor vormen van bewonersparticipatie zijn en welke methoden er gehanteerd kunnen worden. Ook wordt beschreven welke stappen ondernomen moeten worden voor een succesvolle bewonersparticipatie.