Deze handreiking beschrijft wanneer bestaande patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden ontsloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)), de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG Uitvoeringswet AVG (Uitvoeringswet AVG)) én de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)). De benadering in deze handreiking is ontwikkeld in het kader van het ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)-project ‘Kwantitatieve Monitor Verward Gedrag’ en gebaseerd op discussies met onderzoekers, juristen en functionarissen gegevensbescherming. Het stroomdiagram in de handreiking vat deze benadering handzaam samen.