Deze handreiking beschrijft wanneer bestaande patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden ontsloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVGalgemene verordening gegevensbescherming), de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet (UAVGUitvoeringswet AVG) én de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBOWet geneeskundige behandelingsovereenkomst). De benadering in deze handreiking is ontwikkeld in het kader van het ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie-project ‘Kwantitatieve Monitor Verward Gedrag’ en gebaseerd op discussies met onderzoekers, juristen en functionarissen gegevensbescherming. Het stroomdiagram in de handreiking vat deze benadering handzaam samen.