RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deed een pilotonderzoek en vond een herverwerkingsmethode die tot een acceptabele kwaliteit leidt van herverwerkte mondmaskers. Kanttekening is dat er slechts beperkt onderzoek is gedaan naar het tegenhouden van deeltjes door hergebruikte mondmaskers. Uit dit onderzoek blijkt dat eenmaal en tweemaal sterilisatie met een kort
proces met waterstofperoxide ervoor zorgt dat FFP2 mondmaskers hun vorm behouden en bij een snelle test voldoende in staat bleken om deeltjes tegen te houden. In tijden van schaarste kunnen op deze manier FFP2 maskers driemaal worden gebruikt, waarbij deze tussendoor tweemaal worden gesteriliseerd met waterstofperoxide. Deze notitie is besproken in het outbreak management team (OMTOutbreak Management Team). Het OMT ziet het nut van deze toepassing indien er dringende tekorten ontstaan.

Aanpassing n.a.v. van discussie in het OMT van 18 maart 2020: De opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming tegen coronavirus is verwijderd.

In de tabel (Update herverwerking mondmaskers) vindt u de meest recente resultaten over toegepaste processen voor herverwerking. Deze wordt door RIVM ge-update zodra nieuwe testinformatie beschikbaar is. Zo bleek stoomsterilisatie bij 121 graden eveneens een methode die op basis van beschikbare gegevens tot een acceptabele kwaliteit leidt.

Aanvullende informatie:

Nieuwsbericht IGJ: Mondmaskers uit China en VS gelijkwaardig aan Europese

 

English version: Reuse of FFP2 masks