Dit rapport is een herziene versie van rapport 2018-0137.