Wetenschappelijke audit over de data analytics en modellering die het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) tussen januari 2020 en juni 2022 aanleverde als wetenschappelijke basis voor beleidsadvies voor de bestrijding van COVID-19 in Nederland. Dit factsheet geeft een kort overzicht van de bevindingen en aanbevelingen van de internationale auditcommissie.

Meer informatie: Wetenschappelijke audits