Het RIVM houdt bij welke mensen welke vaccinaties krijgen. In dit document vindt u antwoord op vragen als:

  • Waarom registreert het RIVM wie welke vaccinatie ontvangt?
  • Welke gegevens registreert het RIVM?
  • Hoe bewaart het RIVM uw gegevens
  • etc.