In 2017 en 2018 deed het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoek naar korte termijn effecten van ultrafijn stof op de gezondheid rondom Schiphol. Daaruit bleek dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen regelmatig blootgesteld worden aan verhoogde concentraties ultrafijn stof en dat dit een kortdurend effect op de gezondheid kan hebben. Naar langdurende effecten wordt nog onderzoek gedaan. Verschillende gemeenten in de buurt van Schiphol hebben het RIVM gevraagd een toelichting te geven op het onderzoek om de gemeenteraad en inwoners te informeren. Op 11 december geven we daarom een presentatie in de regio.