Integratief beeld; geografische spreiding van lokale initiatieven per actielijn