Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken, Rapportage nr. 8