Het kabinet schetst in deze brief ‘Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid’ een kader-aanpak van de fysieke leefomgeving met het oog op de gezondheid en benoemt hierin prioriteiten voor de periode 2008-2012.