Document met kentallen van meetlocatie Arkemheen in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.