Document met kentallen van meetlocatie Schipluiden in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.