Deze eerste kort-cyclische rapportage is een samenvatting van cijfers en inzichten die in de afgelopen weken door het RIVM  zijn verzameld (peildatum 25 mei 2020).