Deze eerste kort-cyclische rapportage is een samenvatting van cijfers en inzichten die in de afgelopen weken door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn verzameld (peildatum 25 mei 2020).