Kwartaalrapportage CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 4e kwartaal 2019