Het twaalfde evaluatierapport van het Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) beschrijft de uitkomsten van de monitoring en evaluatie over de periode 2004 tot en met 2007. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de totale periode van het bevolkingsonderzoek sinds 1990. Uit de rapportage blijkt dat het Nederlandse bevolkingsonderzoek borstkanker een constant hoge kwaliteit laat zien. En dat er is sprake van een aanhoudende daling van de borstkankersterfte sinds de invoering van het de landelijke screening (25% in 2007). Deze daling hangt voor een groot deel samen met de invoering van de borstkankerscreening.