Het aanbrengen van piercings brengt risico’s met zich mee. Informatie over deze risico's kunt u hier downloaden als PDFPortable Document Format-bestand.