Lokale en regionale preventieakkoorden: een beschrijving van de preventieakkoorden.

In deze factsheet is een beeld geschetst van de gesloten lokale en regionale preventieakkoorden, met peildatum november 2020. De opdrachtgevers zijn het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De 14 gesloten akkoorden zijn met een documentanalyse onderzocht. Aanvullend is per gesloten akkoord een kort interview gehouden.