Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de regie op de uitvoering van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's voor de periode 2020-2021.

Sinds 1 januari 2006 heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de aansturing van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s opgedragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor deze taak heeft het RIVM in 2006 het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) opgericht.

Het CvB maakt elke 2-3 jaar een meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de speerpunten voor de periode 2020-2021 en biedt daarnaast een overzicht van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.