Methodebeschrijving behorend bij publicatie ‘Tot hier… en nú verder – Behoeften van ouderen tijdens de coronapandemie’, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tot hier … en nú verder – behoeften van ouderen tijdens de coronapandemie in Nederland - TVGG

Begin 2020 bereikte het coronavirus Nederland. De coronamaatregelen waren onder andere gericht op het beschermen van ouderen tegen COVID-19 infectie, maar zorgden ook voor minder participatie, meer angst en eenzaamheid bij ouderen. Hoewel ouderenparticipatie aan een opmars bezig is, wordt de mening van ouderen niet altijd meegenomen in beleid over ouderen. Deze periode heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om niet alleen te spreken over ouderen maar om vooral ook in gesprek te blijven met ouderen. Dit is een van de belangrijkste lessen uit het onderzoek naar welzijn en ondersteuning van ouderen tijdens de coronaperiode. In deze publicatie wordt teruggeblikt op de situatie van twee jaar corona, en vooruitgekeken naar wat er nodig is in de toekomst.