Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen in groepen aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Hierbij is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slechte slaapkwaliteit. Deelnemers volgen een GLI programma voor ongeveer twee jaar. Na een intake is er een behandelfase (van circa negen maanden) en een onderhoudsfase (van circa vijftien maanden).

Gerelateerde onderwerpen


  • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

    De overheid wil dat Nederlanders gezond zijn en blijven. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die in aanmerking komen, krijgen dit vergoed van hun zorgverzekeraar. De gecombineerde leefstijlinterventie moet zorgen voor een gezonde verandering in gedrag op lange termijn.