In deze Monitor Langer Thuis 2020 worden cijfers gepresenteerd voor een set indicatoren waarmee de actielijnen van het programma Langer Thuis gemonitord kunnen worden. Na de nulmeting die verscheen in de Monitor Langer Thuis 2019, is dit de tweede meting die hoort bij de voortgangsrapportage van het programma.