Het RIVM heeft 34 indicatoren uitgewerkt die zijn opgesteld binnen het Programma Langer Thuis, en de resultaten daarvan gebundeld in de Monitor Langer Thuis 2021.  De Monitor Langer Thuis 2021 is de derde meting. In 2019 en 2020 vonden de eerste twee metingen plaats.