Deze uitgave informeert u over de voortgang van het in te voeren bevolkingsonderzoek darmkanker. Het landelijk IT systeem ColonIS Colon Informatie Systeem (Colon Informatie Systeem) hebben we in de steigers gezet en wordt nu gebouwd. Met de screeningsorganisaties voert het RIVM verschillende aanbestedingen uit zodat we straks de iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) test kunnen verzenden en in 3 laboratoria kunnen analyseren. De toetsing van endoscopisten gaat van start, de eisen voor PA-labs worden opgesteld, we organiseren deskundigheidsbevordering voor o.a. huisartsen en de richtlijn ‘Poliepectomie follow-up’ wordt geactualiseerd door de NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen).