Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg |  december 2017