Sinds half april  2020 voert het RIVM samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en onderzoek uit naar gedrag en welbevinden van mensen in de strijd tegen het  nieuwe coronavirus. In deze notitie  (d.d. 25 juni 2020) wordt ingezoomd op de resultaten die in het vragenlijstonderzoek en in de verdiepende interviews zijn opgehaald bij jongeren.