In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van ozon (O3 Ozon (Ozon)) behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2016. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.