Het RIVM heeft informatie opgevraagd bij de  IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg),  NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)), Dopingautoriteit, douane en ons internationale netwerk met betrekking tot mogelijk vervalste geneesmiddelen. Deze brief bevat het overzicht van de meldingen uit 2018. Een melding kan een enkele tablet betreffen, maar ook een grote partij geneesmiddelen.

Gerelateerde onderwerpen