PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) en zwemmen in de Westerschelde - locaties Schaar van Ouden Doel en RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)-Bath effluent-lozingspunt bij Waarde.