PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ) en zwemmen in de Westerschelde - locaties Schaar van Ouden Doel en RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie )-Bath effluent-lozingspunt bij Waarde.