Op 20 september gaf het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een presentatie met toelichting op de onderzoeksresultaten van het onderzoeksprogramma Ultrafijnstof Schiphol die tot nu toe gereed zijn.