Kort verslag van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV).

Auteurs: Kirsten Visscher, Babette Everaars, Anita Suijkerbuijk, Ardine de Wit