Deze rapportage beschrijft de resultaten van de tweede procesevaluatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De procesevaluatie is gericht op de invulling van de rol van de centrale zorgverlener en de ervaringen hiermee vanuit verschillende beroepsgroepen.

Zie ook: Bijlagen bij Procesevaluatie centrale zorgverlener