Risicomanagement: Hoe incidenten en calamiteiten kunnen leiden tot verbetering van het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek heeft een risicomanagementsysteem om ervoor te zorgen dat het bevolkingsonderzoek darmkanker na een incident of calamiteit zo snel mogelijk weer wordt uitgevoerd zoals bedoeld of dat risico’s, die te voorzien zijn, niet tot incidenten leiden.

Het risicomanagementsysteem geldt voor de gehele keten van het bevolkingsonderzoek. Het is een landelijk protocol dat van toepassing is op alle ketenpartners van het bevolkingsonderzoek (zie kader). In de kwaliteitseisen die aan de afzonderlijke ketenpartners zijn gesteld is vastgelegd dat alle ketenpartners een risicomanagementprotocol hebben dat aansluit bij het landelijke protocol. 

Versie 3.0.