De Project Start Architectuur is een projectdocument dat de belangrijkste beelden vastlegt over de context en resultaten van het project. Het vertaalt wet- en regelgeving, beleid en projectdoelstellingen naar meer concrete richtingen en keuzes. Het geeft een integraal beeld van de oplossingsrichting.