Publications by Reinskje Talhout, senior scientist working on tobacco and drugs at RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.