Associaties tussen woonafstand tot veehouderijen en gezondheidsproblemen: aanvullende details