Aanvullende details LUR modellering: uitkomsten tien-voudige hold out validatie voor endotoxine