Aanvullende details LUR mmodellering: correlatie tussen veehouderijkenmerken van de meetlocaties