Status validatie van point-of-care serologie testen voor diagnostiek van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 ; overwegingen voor gebruik. 5 mei 2020
In deze rapportage worden de overwegingen en randvoorwaarden bij de inzet van POCTPoint-Of-Care antilichaamtesten voor SARS-CoV-2 antilichaam detectie in klinische en public health context beschreven alsmede de eerste validatie data die in Nederlandse laboratoria gegenereerd zijn.