Reaction Promedon to RIVM pelvic mesh report.

De tekst in dit document is de reactie van een belanghebbende (rechts-)persoon (bedrijf, organisatie, of individu) op het RIVM-rapport. Deze reactie is geen oordeel van het RIVM, of informatie afkomstig van het RIVM. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de belanghebbende.

The text in this document is a reaction from a stakeholder (a legal entity such as a company or organisation, or a private individual) in response to the RIVM report. This reaction is not an official opinion held by RIVM, nor information originating from RIVM. The content of this reaction is entirely at the stakeholder’s own expense and risk.