Deze respons is opgesteld door het audit project team. De respons is tot stand gekomen door bespreking van het audit rapport door de modelleringsgroepen apart en discussie van de verzamelde reacties door de project groep.