Risicobeoordeling van borstvoedingsthee / Risk assessment of nursing tea

Bureau Risicobeoordeling en onderzoek van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft een advies over de gezondheidsrisico’s van borstvoedingsthee opgesteld.

The Office for Risk Assessment & Research (BuRO Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering)) of the NVWA has published an advice on the health risks of nursing tea [in Dutch].