Risicobeoordeling van lange-termijn inname van fipronil via de consumptie van ei en ei-producten