Er zijn verschillende modules waaraan zorginstellingen kunnen deelnemen: Prevalentieonderzoek, Incidentieonderzoek Postoperatieve Wondinfecties en Incidentieonderzoek Lijnsepsis.